Club 64
stöder LASK
Brädet exponeras vid Lunds Akademiska Schackklubbs elitserie-matcher, på hemsidan, vid ungdomstävlingar och andra arrangemang. Schackbrädets originalstorlek är 80 x 80 cm.
[Information om Club 64]

Crafoordska Stiftelsen
Dunsudde AB
Informator
Lugi Motionsförening
Lunds Kommun
Sandvik Svedala
Sigeman & Co
Systemtext
Tetra Pak

Tidskrift för Schack