Lunds Akademiska Schackklubb
Skugga Skugga Skugga
Skugga

Hem Hem
Publicerad den 31 december 2023
LASK
Utskriftvänlig
LASK-akademiens citat- & ordsamling
Schackjargongen i LASK har alltid varit rå men hjärtlig. Claes Lindskog berättade i sin essä om schacket i Lund på 1920-talet om hur schackspelarnas mer eller mindre vilda utrop störde den bibliotekslika tystnaden på Ateneum, dåförtiden för övrigt norra Europas största café. På 1950- och 1960-talen började schackjargongen att ta form på allvar. Många uttryck födda vid schackborden på Ateneum ("Atén") har sannolikt nydanat det svenska språket.

Svenska språknämnden utgav 1986 "Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal". Här hittar vi några av de ord som sannolikt härstammar från LASK och Ateneum. Årtalen som anges är det tidigaste belägg som Svenska språknämnden känner till.

Skicka gärna kompletteringar till LASKs hemsida!

"INTE VILJA, MEN MÅSTE…"
Lunds svar på Sultan Khan, dvs Dusan Markovic bördig från Jugoslavien, var en sällsynt naturbegåvning som började besöka Ateneums blixtbord på 1960-talet. Så småningom jobbade han idogt ihop pengar till den största BMW-modellen (i det forna Jugoslavien fanns bara två sådana, varav Tito hade den ena). Sannolikt hade han aldrig läst en schackbok. Huruvida han genomförde kursen Svenska för invandrare är obekant, men hans speciella schackjargong var obetalbar.

Många av Dusans uttryck adopterades av infödda svenskar. Dusans stora psykologiska talang fällde mången motståndare. Han hade en fenomenal förmåga att invagga sina motståndare i tron att han var chanslös - och plötsligt kom Dusans vinnande kontringar. Vi känner igen detta från idrotten - inget lag är så sårbart som strax efter ett mål. Översatt till schack: Ingen spelare är så sårbar som strax efter en bondevinst eller kvalitetsvinst. Ibland tror man att Dusan medvetet satte bort en bonde eller spelade extra "krokigt", för att få igång den psykologiska (gerilla)krigföringen!

"Inte vilja, men måste" var ett typiskt Dusan-psykologiskt uttryck, som gav sken av att Dusan hade att välja mellan pest och kolera, till exempel då endast ett överlevnadsdrag stod till förfogande. "Du spelar micket bra" (ibland åtföljt av "Micket teorisk") och "Micket inte bra" (det sistnämnda då och då citerat av Rolf Martens) varmed han ville antyda att man var en stark och teoretiskt överlägsen motståndare) var också oförglömliga Dusan-kommentarer. Stort tack till Bertil Ekstrand för kompletteringar.

"FRISES REGEL"
Jan Frise deltog på 1950- och 1960-talet i LASKs förstalag. Han redigerade också "Mumiespalten" i BLASKAN på 1970-talet. Frise menade att det enklaste sättet att vinna partiet var att "ge mumien något att spela på", exempelvis låtsas man sätta bort en oviktig bonde på damflygeln och medan mumien tar den sätter man honom matt på kungsflygeln.

"SKARPHEDENS REGEL"
Ulf Larsson lär ha fått sitt andranamn Skarpheden som en hämndaktion från den av Ulf döpte Bengt "Hunden" Karlsson. Ulf Larsson har alltid varit stark i slutspel och hans regel lyder därför: "I slutspelet kryper mumien fram". Mästaren vinner alltså alltid om han bara överlever tills slutspelet.

"WAHLBOMS REGEL"
Magnus Wahlbom vann SM i Lund 1974, efter särspel med Christer Niklasson. Magnus käpphäst var att en dubbelbonde i centrum kunde vara ohyggligt stark, då fyra vitala fält behärskas. Var alltså inte rädd för en dubbelbonde i centrum.

"GI DAJ JENS"
Ett uppmaning som på bred skånska tillägnades en motståndare som envisades med att spela vidare i hopplös ställning. Uttrycket lär alludera till Albert Engströms skämtteckning om Kolingen som låg i isvaken och kämpade för att komma upp. "Gi daj Jens, du bara sliter på naglarna" lär den kompletta uppmaningen från Kolingens "kamrat" ha varit. Ett av Magnus Wahlboms favorituttryck.

"BYT ALLTID AV DET SOM MOTSTÅNDAREN HAR TVÅ UTAV"
var en annan mera skämtsam regel, vars upphovsman är obekant.

"LOKET FÖRE VAGNARNA"
När löparen och damen arbetar på samma diagonal är det ofta en god idé att låta damen stå främst, eller som Magnus Wahlbom brukade uttrycka saken: "Loket före vagnarna". (Tack till Lars Grahn för bidraget.)

Nytillskott 1999

"EN LASK-MUMIE ÄR ALLTID VÄLPREPARERAD!"
Vid Rödeby Open 1999 myntade Anders Sandström detta LASK-citat, som har alla utsikter att bli klassiskt.

JESPER HALL FÖRSTE BALSAMERARE
Efter det att IM Jesper Hall på ett förnämligt sätt preparerat ett stort antal LASK-mumier under 14 veckors schacklektioner ht -99 utnämndes Jesper 991201 på förslag av Anders Sandström och Calle Erlandsson till förste balsamerare.

Dialog mellan två LASKare:
LASKare nr 1: - Det var verkligen roligt att jag fick tillfälle att ganska ingående få samtala med den tyske stormästaren Robert Hübner. Vid sidan av schackspelandet är han är ju en högt skolad egyptolog.
LASKare nr 2: - Ja, det stämmer. Du passade väl på att tala om att du är en mumie!!

Vi tackar Bertil Ekstrand, Kungsbacka - flitig Aténbesökare på 1960-talet - för värdefulla nytillskott.

"GULD"
Guld vändes som enstaka utrop, för att ge uttryck för något mycket positivt. I samband med schack betydde det ju att man stod mycket bra eller på vinst, och förekom ofta i sammansättningar som "guldvariant" eller "det har gått guld i varianten". Även i icke-schackliga sammanhang förekom det flitigt, till exempel då en fest förestod, inför en Köpenhamnsresa, om någon hade fått ut studielånet eller rent av hade klarat en tenta...

I detta sammanhang bör "GULDFISK" nämnas. Guldfisk var benämningen på spelare som ofta förlorade (pengar) på Ateneum. Blixthajarna "slogs" ibland om att få mölla guldfisken. Det hände ofta - när guldfiskar gjorde entré - att man hörde utropet "Han är miiiin!", vilket innebar en slags option på att få förtur till guldfisken och hans plånbok. (CE)

"MANGLAD"
Detta användes rätt flitigt, och att bli "manglad", dvs att bli totalt överspelad och vara chanslös, var ju inget man önskade sig.

"HYVLA"
Detta förekom väl inte så mycket, men jag minns att Magnus Wahlbom ibland använde det vid inbjudan till blixtspel: "Ska vi hyvla lite?". Detta var ju rätt passande, och schackbrädena på Ateneum blev med tiden rätt slitna av allt "hyvlande".

"MUMIE"
Saknas i Nyord. Använt redan på 1950-talet om schackspelare som inte tillhörde mästarklassen. "Du spelar som en illa balsamerad mumie" var ett ganska snällt invektiv som användes tidigt på Ateneum. Även ordet halvmumie nyttjades om spelare med spelstyrka i nivå med nuvarande rating ca 1900-2000.

"MUMIFIERAD"
Använt om mindre begåvad spelare, men också om en pjäs som plötsligt fått ringa aktionsradie.

"PEST" (1958)
" om person el. företeelse som anses olidlig" (Nyord)
Pest var ett vanligt uttryck vid pjäsbortsättningar eller då motståndaren fått in en billig fälla. Pest var sannolikt förekommande på Ateneum före 1958. Motståndaren kunde också benämnas med invektivet "Din mumifierade pestråtta".

"PYTON" (1968)
"dålig, obehaglig"; må pyton = må illa.
En av LASKs starkaste spelare (glasögonprydd) i mitten på 1960-talet benämndes Pyton. Ordet kom även att jämställas med pest. Ett exempel på att LASK nyttjat ett ord betydligt före Svenska språknämndens tidigaste belägg!

"NAKENBADARE"
En avklädd kung, som gärna skulle ha velat betäcka sina intimare delar med en och annan bonde.

"AVHÄSTNING"
Nyttjandet av alltfler traktorer i jordbruket, men även använt av Hans Angelus som med förkärlek likviderade springarna.

"JOJO"
Nick-name för Lennart Jönsson, LASK, som efter många starter i SM så gott som aldrig stannade kvar i klassen, utan beskrev sinuskurvan II-I-M-I-II-I-M-I-II etc.

"JÖNSSON-LÖPARE"
En löpare (även kallad storbonde) med ringa verkningsgrad på grund av att egna (oftast orörliga) bönder blockerar de flesta av löparens fält, t ex Le3 med bönder på d2-d4-f2-f4. En LASK-medlem med namnet Lennart Jönsson hade en överrepresentation av Jönsson-löpare!

"KAMTJATKA-GAMBIT"
Uppstår efter dragen 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 a6! Uppkallad av Ludvig Sandströms moder, som efter att ha åhört schackspelarnas alla spelöppningar undrade varför ingen öppning fått namnet Kamtjatka. Rolf Martens adopterade namnet direkt - a6-bonden är ju som en halvö längst bort, en bra bit från Volga. Kanske ingen gambit, och därför snart omdöpt till Kamtjatka-varianten - "iskallt positionell, delvis outforskad, långt ute på flanken" enligt Martens (tack till Bertil Ekstrand för komplettering).

"MÖLLA"
Verbet mölla (jfr danskan "Jeg mullede Bent Larsen") förekom flitigt på Ateneum. Möjligen kan det ha samma ursprung som "mula" = gnida in (och tysta) med snö (SAOL). Jag möllade Mragel Vrillestad innebär alltså att Mragel fick stryk i vårt inbördes schackparti.

"SCHABRAK"
Stort hästtäcke eller ställning som med hög hörbarhetsgrad rasat.

"SCHAKAL"
Flintskallig schackspelare.

"CHOKLAD-GAMBIT"
Uppstår efter dragen 1.e4 f5?! 2.exf5 Kf7?! Okänd upphovsman. Svart får bra figurspel efter 3.Dh5+?! g6 4.fxg6+ Kg7 5.gxh7 Txh7 6.Dg5+ Kh8.

MRAGEL VRILLESTAD
Mragel Vrillestad är LASKs sämste schackspelare genom tiderna. Han har så länge som han har funnits på LASKs ratingslista alltid innehaft sistaplatsen. En känd psykolog hävdade att mobbningskoefficienten skulle överstiga 64 för den spelare, som genom att vara placerad sist på ratinglistan, även skulle tvingas skylta med detta offentligt. Lösningen blev att Mragel Vrillestad i sann humanistisk anda erbjöd sig att påtaga sig ansvaret för att såsom ständig medlem ständigt upprätthålla sistaplatsen på varje ratinglista. Bland Mragels meriter kan nämnas att han fått ett förlustparti (mot Jan Frise) publicerat i den tyska schacktidningen Schach-Echo, samt att han kommenterat en slutspelsställning för Schackinformator.

SETH MATTSEN
Seth Mattsen är en av ganska få LASKare med danskt påbrå. Han tillhör de lågrankade spelarna och är en ivrig angreppsspelare, som alltid strävar efter att sätta matt sent i partiet. Oftast falerar detta på grund av att motståndaren sätter matt först.

STELLAN PATT
Den LASKare som genom tidigare haft den högsta remiprocenten är utan tvekan Stellan Patt. Inte sällan slutar hans partier genom att hans motståndare inte har något legalt drag till förfogande. Det sägs att han en gång mötte en kvinnlig schackspelare med en spelstil påminnande om Stellans. Efter partiet lär hon ha inviterat honom på följande förföriska sätt: "Stellan, vad säger du om att följa med hem för att titta på mina p----r - f´låt remipartier?"

KURT ROCKAD
Kurt Rockad har alltid haft komplex för sin ringa kroppslängd. Bland hans mest traumatiska upplevelser han nämnas att han vid en viktig SM-match fick hedersuppdraget att sköta demonstationsbrädet. Problemet var att han endast räckte upp till sjunde raden samtidigt som han var ytterst svag i svikthopp. Hans största fadäs i schacksammanhang var då han spelat flera drag i en lagmatch med kung och dam fel uppställda, och sedan försökte rockera kort med Kd8 och Ta8.

WALTER OLSSON
Walter Olsson är om möjligt en än mera svag spelare än Mragel Vrillestad, trots att han som regel endast ställde upp på sista bordet i lagmatcher. Han totala poängskörd under flera års spelande är alltjämt noll, eftersom han hittills aldrig vaknat så tidigt att han hunnit komma mindre än 60 minuter för sent till ett parti. Just som WO någorlunda lyckats få bukt med sitt permanent sena uppvaknande ändrade för något år sedan hans namne GO i Allsvenska kommittén tidsfristen till 30 minuter. Då han angav sitt namn i matchprotokollen brukade han diskret använda sina initialer, och eftersom han hatade versaler företrädesvis initialerna med gemena bokstäver.

Linje

Byt teckenstorlek

Kontakt
Pixelkant vänster SCHACKHUSET
0766-270331
Trollebergsvägen 105, Lund
stadsbuss linje 2 mot Värpinge
hållplats: Jöns Ols Toft


UKRAINA - УКРАЇНА

VILL DU BLI LEDARE?


Gynna LASK:s
SPONSORER

> SPONSOR-INFORMATION
> STÖD LASK - BLI BLODGIVARE!
> MEDLEMSAVGIFTER
> LASK-INFORMATION
> REGLER
> LIVE-PARTIER
> REJTINGLISTOR
> SCHACKSKOLAN
> TRÄNINGSPREMIER
> SOCIALT
> LUND OPEN
> LASK OPEN
> ÖVRIGA TURNERINGAR
> UNGDOMSTURNERINGAR
> ELITLAGET
> SERIESPEL
> SVENSKT GRAND PRIX
> LASK-PUBLIKATIONER
> LÄNKAR
> LASK:s FLYKTINGFOND
> CARNSTAMFONDEN
> MARTENSFONDEN
> BOKEN OM ROLF MARTENS

LARS OA HEDLUNDS BILDBANK


KOMMANDE ARRANGEMANG
> 25-28/6 SOMMARLÄGER Lund kl 10-16
> 28/6-7/7 Schack-SM Fortnox Arena, Växjö
> 3/7 Chock-SM Växjö kl 10-13
> 4/7 SM-blixten Växjö kl 19-22
> 5/7 SM i problemlösning Växjö kl 9.45-13
> 6/7 Nybörjarturnering SM Växjö kl 9.30-13
> 26-28/7 Rödeby Open Karlskrona
> 2-4/8 Mragel Open Lund
> 9-11/8 Kadettallsvenskans final Göteborg
> 25/8 FG Bengtssons minne Lund
> 6-8/9 Kvibergspelen GP1 Göteborg
> 9-11/8 Kadettallsvenskans final Göteborg
> 20-22/9 Blixt- & Snabb-SM Lidköping
> 21-22/9 Skånska Skolmästerskapet Hbg
> 4-6/10 Elitserien Stockholm, rond 1-3
> 11-13/10 Skol-SM Varberg
> 19/10 Ungdomsserien rond 1
> 20/10 Allsvenskan div I-III rond 1
> 27/10 Allskånskan rond 1
> 29-30/10 Caïssa Open Malmö
> 1-3/11 Stockholm Grand Prix GP2
> 9/11 Ungdomsserien rond 2
> 10/11 Allskånskan rond 2
> 17/11 Allsvenskan div I-III rond 2
> 22-24/11 Juniorallsvenskan
> 30/11 Ungdomsserien rond 3
> 1/12 Allskånskan rond 3
> 8/12 Allskånskan rond 3
> 13-15/12 Malmö Open GP3
> 5/1 Allskånskan rond 4
> 11/1 Ungdomsserien rond 4
> 12/1 Allsvenskan div I-III rond 4
> 17-19/1 Flick-SM Stockholm
> 17-19/1 Elitserien Lund/Malmö, rond 4-6
> 25-26/1 Skåneblixten Lund
> 1/2 Masken & Ålen Södra Sandby
> 2/2 Allsvenskan div I-III rond 5
> 7-9/2 Elite Hotels Open Växjö GP4
> 14-16/2 Skol-NM
> 16/2 Allskånskan rond 5
> 25-26/2 Öppna Malmömästerskapet
> 1/3 Ungdomsserien sammandrag Dalby
> 2/3 Allsvenskan div I-III rond 6
> 7-9/3 Elitserien rond 7-9 Stockholm
> 8/3 Skollags-DM Eslöv
> 16/3 Allsvenskan div I-III rond 7
> 22/3 Snabb-SM Knattar & Miniorer
> 23/3 Allskånskan rond 6
> 5-6/4 Kadettallsvenskan kval
> 13/4 Allskånskan rond 7
> 18-21/4 Påskturneringen Norrköping GP5
> 27/4 DM Skånes SF Svedala
> 17-18/5 GP-finaler Skånes SF Limhamn
> 24/5 Schackåttan Bara
> 29-31/5 Deltalift Open Tylösand GP6
> 27/6-6/7 Schack-SM Uppsala

MOTIONSIDROTT (födda <2008)

INNEBANDY-intresserade:
Ta kontakt med motion@lask.se
INNEFOTBOLL-intresserade:
Ta kontakt med motion@lask.se
PADEL-intresserade:
Ta kontakt med Kjell Petersson
BORDTENNIS-intresserade:
Ta kontakt med Sven-Ingvar Sundin
LÅNGLÖPNING-intresserade:
Ta kontakt med Axel Smith

LUGI MOTION Victoriastadion

Play online chess



2700chess.com for more details and full list


Pixelkant höger
 
Skugga Skugga Skugga